W 2020 r. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zakończyła wydawanie czasopisma Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu. Redakcja pragnie wyrazić szczególne podziękowania autorom, recenzentom i współpracownikom za nieocenioną pomoc w edycji periodyku.


Rozprawy Naukowe są indeksowane w bazach:

CEJSH
EBSCO
Index Copernicus
POL-inex

od numeru 57 wyłacznie wersja internetowa

Certyfikat jakości na zgodność z PN-EN ISO 9001:20015